Diensten

Sterkteberekeningen

De VerbouwingsConstructeur maakt sterkteberekeningen voor staal, aluminium, beton, metselwerk, glasconstructies, gezaagd- en gelamineerd hout. We gebruiken de software van RFEM. Dit is de enige software waarbij de belastingfactoren behorend bij een gevolgklasse automatisch goed worden ingevoerd. Deze software is dan ook marktleider in Oostenrijk en Duitsland.

Ontwerp maken

De bouwplannen worden omgezet in een realistisch ontwerp, dat ook gebouwd kan worden.

Bouwtekeningen maken

Van het ontwerp worden tekeningen gemaakt, waarmee de aannemer kan bouwen.

Bouwfysische berekeningen

De VerbouwingsConstructeur berekent de temperatuur in een constructie bij een gegeven vaste waarde voor de binnen- en buitentemperatuur. Deze berekening maken we ook bij de dagelijkse temperatuur wisseling. Wij zijn erkende Isover isolatiepartners.

Inspectie

We verzorgen ook inspecties op (bouw)locaties.

Second opinion

We geven ook een second opinion over door anderen geconstrueerde en gebouwde gebouwen.

Bouwkosten

Met behulp van actuele eenheidsprijzen maken we een berekening van de bouwkosten.

Specialisaties

Gedrag bij brand van, voorgespanen LNG-tank met bolvormig dak.
Ruimtelijke vakwerken: Dynamisch belaste en op torsie belaste masten, met bv. Mc Donnald’s borden.
Plastische berekeningen: Plastische berekeningen maken gebruik van het plastisch vervormingsgedrag van (beton)staal bij hoge spanningen. De spanning stijgt dan niet meer bij extra vervormingen. Hierdoor wordt de maximale draagcapaciteit bij plastische berekeningen van meer delen van de plaat bereikt in vergelijking tot een elastische berekening. En daardoor vereist een plastische berekening minder wapening dan een elastische berekening.

Contact

Adres: Karel Doormanlaan 79 3572 NJ Utrecht
Mobiel: 06-30359059
Email:  e.f.siemelink@planet.nl
Website: www.deverbouwingsconstructeur.nl

Boeklogo