Particulieren

Particuliere bouwconstructies

Een voorbeeld van veel voorkomende opdracht is het creëren van de doorbraak in de achtergevel met een uitbouw vanaf de doorbraak. Als hierdoor de stabiliteit niet wezenlijk beïnvloed wordt, kan er een ligger boven de doorbraak worden toegepast. Als er in het vlak van de doorbraak voldoende muren overblijven om de horizontale belasting goed naar de fundering af te kunnen dragen, wordt de stabiliteit niet wezenlijk door de doorbraak beïnvloed. Als de stabiliteit wel wezenlijk wordt beïnvloed, dan zou een portaal voor voldoende stabiliteit kunnen zorgen. Bij de keuze voor staal zouden gipsplaten rondom ligger of portaal voor de vereiste brandwerendheid kunnen zorgen.

De spanningen en doorbuigingen mogen de vereiste sterkte-waarden bij de ligger en bij het portaal niet overschrijden. Om de belasting boven de gemaakte opening af te dragen, wanneer de ligger en het portaal nog niet zijn gemonteerd, gebruiken we er tijdens de bouw ondersteunende stempels.

Vaak kiest de VerbouwingsConstructeur bij de uitbouw voor het hout skeletbouw systeem (hsb). Dit heeft als voordeel dat het licht is en dat hout het milieu met weinig CO2 (koolstofdioxide) belast. De uitbouw heeft vaak een betonnen (broodjes)vloer. Deze broodjesvloer is een combinatie van prefabbeton elementen, ter plaatse gestort beton en isolatie. Veelal zijn er onder de nieuw aangebrachte constructie, bij een fundering op zand, geen extra palen nodig.

We doen ook ingrijpende inwendige verbouwingen zie hiervoor in Bosch en Duin Vosselaan 13

Renovatie

Wanneer er te grote scheuren zijn opgetreden, maken we een analyse van de oorzaken van de scheurvorming. Veelvoorkomende oorzaken zijn een slecht fundament, een te lichte draagconstructie of te hoog optredende temperatuursspanningen.

Contact

Adres: Karel Doormanlaan 79 3572 NJ Utrecht
Mobiel: 06-30359059
Email:  e.f.siemelink@planet.nl
Website: www.deverbouwingsconstructeur.nl

opdrachtgevers

Boeklogo